Rüyada kan görmek nedir, 35 kesin ve en doğru tabir

Rüyada Kan Görmek Hakkında 35 Kesin ve En Doğru Tabir

Sevgili okur, rüyada kan görmek hakkında çok değişik ve ilginç tabirleri aktaracağımız bu yazıda, mümkünse yazı içerisinde geçen kanla ilgili bütün maddeleri incelemeye çalışın. Çünkü birçok insan, bir maddede bulamadığı bir konuyu farklı bir madde içerisinde bulabiliyor. Yazıda tam 35 madde sunacağız ve her bir maddenin ayrı ayrı tabirini ve yorumunu yapmaya çalışacağız.

ruyada kan gormek 2

Genel Anlamda Rüyada Kan Görmek

Genel anlamda “rüyada kan görmek” gelecekle ilgili konuların muallak (belirsiz) olmasına delalet eder ve birçok yorumcu kan kelimesine belirsizlik anlamını yükler.

Fakat bazı yorumcular, kan görmenin geleceğin parlak ve aydınlık olmasına, rızkın ve kazancın bereketli ve bol olmasına işaret ettiğinin altını çizerler.

Bir de bazı yorumlarda kan görmek, kişinin kendi içindeki duyguların baskısından kurtulmak istediğine delalet eder, şeklinde tabirler kullanılır. Fakat bütün bu yorumlar, rüyada kanın nasıl görüldüğü ile ilgilidir.

 1. Rüyada Kan Kusmak

Kan kusmanın 2 farklı yorumu vardır ve en bilindik yorumu, kişinin yapmış olduğu yanlıştan dönmek istediği şeklinde ifade edilir. Yani rüyasında kan kusan kişi, önceden yaptığı bir yanlışı düzeltmeye çalışıyor demektir.

Bu rüyanın ikinci yorumunda ise, genelde haram lokmanın kişiye zarar verdiği ve bu yüzden yaşanan pişmanlık dile getirilir.

Bu sitedeki veriler hakkında herhangi bir problem görmeniz halinde lütfen bize bilgi verin; bu sayede siz değerli mümin kardeşlerimize hatalı bilgi aktarmamış oluruz.

Bununla beraber her türlü yorumunuzu dikkatlice okuyup en makul şekilde cevap vermeye çalıştığımızı da dile getirmek isteriz. Allah, hepimize selamet ve huzur versin inşaallah.

 

 1. Rüyada Kan Akması

Sağlık ve sıhhatin işareti olarak tabir edilen bu rüyada, kişinin ailesinden veya yakın çevresinden birinin veya birilerinin hastalıktan kurtulup sıhhatine kavuşacağının belirtileri baş gösterir. Tabi sıhhatine kavuşacak olan insan, kişinin kendisi de olabilir.

 1. Rüyada Kan İçmek

Genel olarak kötü yorumlanan bu rüyada, kan içen kişinin kim olduğuna göre farklı yorumlar yapılır ve şöyle denilir:

Eğer kan içen insan, rüyayı gören kişi ise bu durum, o kişinin ileride yanlış işler yapacağına ve pişmanlık ateşiyle yanıp tutuşacağına işarettir.

Eğer, kan içen kişi bir başkası ise bu sefer de o kişinin yapacağı yanlışın faturasının rüyayı gören kişiye kesileceğine işaret eder.

Kısaca kan içmekle ilgili rüyalar, genel olarak kötü tabir edilir ve yorumlanır.

ruyada kan gormek 1

 1. Rüyada Kan Aldırmak

Burada, aldırılan kanın rengi ve koyuluğu ile rüyanın yorumu arasında ciddi bir ilişki vardır, şöyle ki:

Eğer alınan kan açık renkli ve temiz ise, bu durum ruh güzelliğine ve sevince işaret eder. Eğer kanın rengi koyu ve kendisi de pis ise, bu durum da psikolojik olarak mutsuzluğa ve üzüntüye delalet eder.

 1. Rüyada Kan Vermek

Kişi, kendisini rüyasında kan verirken gördüğünde, eğer içinde bulunduğu ortam nezih ve temiz bir ortam ise, bu kişi, ileride birçok insanın hayatını olumlu yönde etkileyecek muhteşem işler yapacak anlamına gelir.

Eğer kan verdiği ortam kirli veya belirsiz bir ortam ise, bu kişinin ileride çok fazla mala sahip olacağı ama bu malını kötü işlerde kullanacağı veya bu malın insanların zararına kullanılacağı anlamı çıkar.

 1. Rüyada Kan Verip Hayat Kurtarmak

Burada, ortam kötü ve pis de olsa nezih ve temiz de olsa rüyanın her halükarda yorumu “hayır ve hasenatın artacağı” şeklindedir. Yani bu kişi, hayatı boyunca daima hayırlı işlere imza atıp sürekli olarak mutluluğa vesile olacaktır.

 1. Rüyada Kan Tükürmek

Rüyasında kan tüküren kişi, ruh dünyasında kendisini mutsuz ve rahatsız eden bazı durumlardan kurtulmak istiyor ve bunu dışarı atmak istiyor demektir.

Bu kişinin, bir an önce kendisine yakın bulduğu bir arkadaşı ile görüşüp ona içindeki duygusal çalkantıyı ifade etmesi tavsiye edilir. Çünkü bu tür rüyalar, konuşma ihtiyacına yorulur ve kişinin psikolojik durumunun düzelmesi gerektiğine işarettir.

 1. Rüyada Kan İşemek

Rüya tabircileri bu konuda, şöyle bir açıklama yaparlar: Bu rüyayı gören kişi derhal kendisine çeki düzen vermek ve hem dünyevi hayatını hem de uhrevi hayatını yeniden gözden geçirmek zorundadır, çünkü rüyasında kan işeyen kişi, dünyevi veya uhrevi bir tehlike ile karşı karşıya kalmış olabilir. Bu kişinin, kendi hayatını yeniden gözden geçirmeye ve yanlış yaptığı noktaları tespit etmeye şiddetle ihtiyacı vardır.

eski sevgili 12

 1. Rüyada Kan Akıtmak

Eğer kişi, kendi bedeninden kan akıtıyorsa bolluk ve zenginlik, refah ve mutluluk işaretidir. Eğer kişi, bir başkasının veya bir hayvanın bedeninden kan akıtıyorsa bu ise, zarara ve ziyana uğramaya veya bir başkasından zarar görmeye delalet eder.

Çünkü kişinin kendi bedeni üzerindeki teşebbüsler olumlu karşılanırken bir başkasının bedeni üzerindeki teşebbüsler olumsuz olarak tabir edilir.

Yalnız, burada eti yenen hayvanların kanını akıtmak da olumlu karşılanır, çünkü bu durum da bir günaha veya bir şerre teşebbüs olarak görülmez.

 1. Rüyada Burundan Kan Gelmesi

Kişi, kendi burnundan kan aktığını gördüğünde, bir süre sonra kendisiyle ilgili müjdeli ve sevindirici haberler alacağına delalet eder. Veya kısa süre sonra, işlerinin yoluna gireceğine ve düzeleceğine işaret eder.

Şayet rüyasından başkasının burnundan kan gelirse, bu sefer de o kişinin yardıma ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Eğer, görülen kişi belirsiz biri ise veya tanımıyor ise, bu durumda da yakın çevresinde yardıma ihtiyaç olan birileri olduğu manası çıkarılır.

Böyle bir rüya gören kişinin, yakın çevresindeki insanlara dikkat etmesi ve onların her türlü problemiyle ilgilenip onlara kol kanat germeye çalışması tavsiye edilir.

 1. Rüyada Kan Ağlamak

Eğer görülen kan, gözyaşı ile karışık bir şekilde akıyorsa bu durum, kişinin günlük hayatında “iyi ile kötü” şeylerin iç içe geçtiğinin habercisi olarak tabir edilir.

Şayet kanın miktarı daha fazla ise veya kişinin gözünden sadece kan akıyorsa, bu durum hayra alamet sayılmaz ve kişinin tedbirli olması gerektiği şeklinde yorumlanır.

Şayet, gözyaşı miktarı akan kandan fazla ise bu durumda da Allah’ın izniyle o kişinin hayırlı işlere vesile olacağı anlamı çıkarılır.

 1. Rüyada Kan Almak

Bu konuda iki yorum yapılır ve şöyle denilir: Kişinin kan aldığı insan, tanıdığı insanlardan biriyse çevresindeki kişiler tarafından sevileceğine ve itibar kazanacağına delalet eder.

Şayet kan alınan kişi, yabancı biri ise, yakın çevresindeki insanlar tarafından soğuk karşılanacağı ve hatta arkasından gıybet edilip kötü konuşulacağı ifade edilir.

 1. Rüyada Kan Bağışlamak

Genelde olumlu ve hayırlı olarak yorumlanan bu rüyalarda 3 farklı yorum yapılır ve şöyle denir:

Bu kişi ya aile fertlerinden birinin hayatını ciddi anlamda ve olumlu olarak değiştirecek bir girişimde bulunacak.

Veya bu kişi, ileride çok güzel kısmetlere nail olacak. Örneğin bekar ise hayırlı bir eş, evli ise hayırlı evlat veya hayırlı bir rızık sahibi olacak.

Veya çok sevinçli bir haber alarak hayatına mutluluk ve huzur dolacak.

 1. Rüyada Üstü Başı Kan İçinde Olmak

Bu rüya, kişinin yaptığı işe göre anlam kazanır, çünkü kişinin yaptığı iş hayırlı bir iş ise ve bunun sonucunda üstü başı kan içinde kalmış ise, bu durum hayra alamettir ve kısmetin bolluğu şeklinde tabir edilir.

Şayet kötü bir iş veya eylem sonucunda üstü başı kan içinde kalmış ise bu sefer de, şerrin ve kötülüğün bolluğu ve problemlerin çokluğuna delalet eder.

eski sevgili 11

 1. Rüyada Kanlı Gömlek Görmek

Bu gömlek, rüyayı gören kişinin kendisine veya akrabalarından birine aitse, bu kişilerin üzerindeki kazaların ve belaların def olacağı anlamı çıkarılır.

Eğer, kanlı gömlek bir başka kişiye (yani akraba olmayan ve tanınmayan bir kişiye) aitse, kişinin hiç tanımadığı insanlar tarafından maddi zarara uğrayabileceğine işaret eder.

 1. Rüyada Kanlı Elbise Görmek

Eğer, rüyada görülen elbise gömlek ise, yukarıdaki yorumlar yapılır, fakat farklı bir elbise görülmüşse bu sefer de rüya şöyle yorumlanır:

Kanlı elbisenin rengi açık ise, kötülük ve felaket anlamı çıkar, şayet kanlı elbisenin rengi kapalı ise bu sefer de sevinç ve huzur manası çıkar.

 1. Rüyada Kanlı Çarşaf Görmek

Rüyasında kanlı çarşaf gören kişi, sadece bu çarşafı görmüşse yani çarşafa birlikte farklı nesneler görmemiş ise, bu rüya, rızkın sadece bir yerden geleceğine işaret eder. Bu durum, ileride fakir olunabileceğinin de göstergesi sayılır.

Şayet çarşafın yanı sıra başka nesneler veya eşyalar da görülmüş ise bu durumda da, rızkın kaynağının ve çeşmesinin artacağı anlamı çıkarılır.

 1. Rüyada Gözüne Kan Oturması

Bu rüya, kişinin gözünü kan bürüdüğü ve bir şeye veya bir kişiye karşı aşırı derecede sinirli olduğu anlamına gelir. Veya bu kişinin bir türlü halledemediği bir problemi olduğu ve bunun üstesinden gelmek için canla başla mücadele ettiği anlamına gelir.

 1. Rüyada Bacağından Kan Aktığını Görmek

Bacaktan kan akması, kişinin yürüyeceği hayat yolunun meşakkatli ve zorlu olacağına delalet eder veya kişinin zorluklarla mücadele ederek bir amaca hizmet etmeye çalıştığının işaretçisi olarak tabir edilir.

 1. Rüyada Kulaktan Kan Gelmesi

Kulaktan gelen kan, kişinin duymak istemeyeceği cümleler ve kanlı kelimeler (üzüntü verici) duyacağı anlamına gelir.

 1. Rüyada Kanama Görmek

Bir başka insanda veya hayvana görülen kanama da, kişinin kendi bedeninde gördüğü kanama da aynı şekilde tabir edilir ve kanın rengine göre değerlendirilir.

Şöyle ki, görülen kan koyu renkli ise, derdin ve kederin yok olup gideceği anlamı çıkarılır. Eğer görülen kanın rengi açık ise, bu rüya da sevinç ve neşenin kaybolacağına yorulur.

eski sevgili 5

 1. Rüyada Eline Kan Bulaşması

Bu rüya, kişinin yanlış bir girişimde bulunup pişman olacağı ve hatta bu pişmanlığın çok şiddetli olacağı anlamında yorumlanır.

 1. Rüyada Kan Grubu Görmek

Rüyasında kan grubu gören kişi, hastane ile alakalı bir olaya maruz kalacak veya ailesinden biri, hastaneye gitmek zorunda kalacaktır.

 1. Rüyada Kan Kaybından Ölmek

Ölen kişi rüyayı gören kişinin kendisi ise bu durum, hayatın uzunluğu ile tabir edilir. Şayet ölen kişi, başka birisi ise bu durumda da uzun ömür yerine rızık bolluğu vurgusu yapılır.

 1. Rüyada Siyah Kan Görmek Ne Anlama Gelir?

Siyah kan herhangi bir nesnenin üzerinde ise, kötülük işaretçisi olarak tabir edilir, fakat vücuttan akıyorsa kötülüğün bertaraf olması anlamına yorulur ve hayırlı olarak tabir edilir.

 1. Rüyada Kan Temizlemek

Kan temizlemek, kişinin hayırlı bir işe adım atacağına veya bir başkasının hayırlı bir işine ön ayak olacağına delalet eder.

 1. Rüyada Kan İçinde Bir Hayvan Görmek

Eğer görülen hayvan, eti yenilen meşru hayvanlardan biriyse, görülen rüyanın hoşnutluk belirtisi olduğu söylenir, fakat kan içindeki hayvan, domuz gibi eti haram olan hayvanlardan ise bu durumda da rüya, kötülük ve felaket belirtisi olarak yorumlanır.

 1. Rüyada Gözünden Kan Geldiğini Görmek

Gözünden kan gelmek, hastalıkların ve rahatsızlıkların bedeni terk edip sağlıklı olunacağını ifade eder.

 1. Rüyada Kan Damlası Görmek

Kan damlası, genel olarak bir yerde biriken ve atılması gereken kötülüğü anlatır. Eğer görülen kan damlasının rengi koyu ise, kötülüğün şiddetli olduğu anlamı çıkar.

ruyada kan gormek

 1. Rüyada Kan Lekesi Görmek

Kan lekesi görülen şey, yani kan lekesinin üzerinde olduğu şey, bir nesne veya insan olabilir. Eğer, insan ise, o kişinin rüyayı gören kişiye mutluluk getireceğine işaret eder, fakat kan lekesi bir nesnenin üzerindeyse bu sefer de o nesnenin rüyayı gören kişiye olumsuzluk getireceğine yorulur.

 1. Rüyada Kan Tutması

Kişiyi rüyasında kan tutması, kötü bir olayın gerçekleşebileceğinin işaretçisi olarak görülür.

 1. Rüyada Kan Durdurmak

Kan durdurmak, genellikle birinin hayrına vesile olmak manasında yorumlanır.

 1. Rüyada Kan Görüp Bayılmak

Bu durum da kan tutması tabirinde olduğu gibi kötü bir olayın işaretçisi olarak tabir edilir.

 1. Rüyada Başından Kan Geldiğini Görmek

Kendi başından kan geldiğini görmek, büyük belalardan kurtulup rahata erecek olmanın işaretçisi, başkasının başından kan geldiğini görmek ise, güzel haberlerin işaretçisi olarak değerlendirilir.

 1. Rüyada Eli Yüzü Kan İçinde Olmak

Rüyasında kendi elinin yüzünün kan içinde olduğunu görmek, ilerleyen günlerde karmakarışık işlere teşebbüs edileceğinin emaresi sayılırken, bir başkasının elinin yüzünün kan içinde olduğunu görmek ise, çevresindeki kişilerden birinden gelebilecek tehlikeli işlere işaret eder.

Evet, rüyada kan görmek ile alakalı yazımızı burada noktalarken bir tavsiyemizi de ekleyelim:

Şuradaki kitap (tıkla) birçok insanın aşk hayatına yön veren güzel ve değerli bir dua kitabı. Okumak isteyenlere En Etkili Aşk Duaları Kitabı adlı bu eseri kesinlikle tavsiye ederiz.

İsterseniz şu tabirlere de bakabilirsiniz:

 

İlgili kelimeler: rüyada kan görmek

Yorumlar 4

 • Kolumun iç kısmında damarların içine iğne batırılıyor akapuntur gibi bir şey. Sonra elimle çıkarmaya çalışıyorum toplu iğne olduklarını görüyorum. Akmayan kanın ve etin içinden elimle toplu iğneleri çıkarıyorum bir yerde bir nedenden bırakıyorum.
  Beni çok etkiledi açıklarsanız sevinirim.
  Şimdiden teşekkür ederim.
  Allah’a emanet olun.

 • Sol elimde köpek tırmalama izleri hafif kan akıyor sağ ayağımda ise gene tırmalama ile oldu biliyorum fakat nokta nokta delinmiş 4 yandan sıra 12 alttan olmak üzere delikler içerisinde siyah kan birikmiş halde gördüm bi anlam veremedim cevaplarsanız çok sevinirim…?

 • Merhaba ben Rüyamda beyaz bir Pantolon giymisim ve gördügünde pantolonum Kan olmustu. Bunu glrdügümde hamileydim.

 • İyi günler diliyorum hocam rüyamda ülkem dahil bir savaş döneminde olduğumuzu gördüm.bende erkekler gibi tabiri caizse ülkemi korumak amaçlı askerlik yapıyordum. Ama bayanım karıştırılmasın. Tam bu sıralar hamileymişim ve Doğum yapmışım yeni doğmuş kız çocuğu ama çok tatlı bembeyazdı. Çok ağlardı. Beşikte sallıyordum. Onu anneme bıraktım ve cepheye savaşmaya gittim. Döndüğümde annem yanlışlıkla bebeğimi fırına atmış yanına patates filan doğramış ama amaçı öldürmek değilmiş bebek azıcık ısınsın çıkaracakmış o sırada savaş olduğu için unutuvermiş bebeğimi ve ölmüştü. Nasıl oluyor bilmiyorum ama kanlar içindeydi. Yanmıştı. Hocam ve üzülmüyorum bebeğime aklım hep savaştaydı. İlk defa yorumunu yapmanız için size anlatıyorum. Şimdiden teşekkür ederim Allah razı olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir